Envia'ns un correuEnvia'ns un correu
Adreça copiada
Menu

Infraestructures

 • Anexo de geología y geotecnia, y de túneles del estudio previo: "Complementación de la conexión entre las ETAP de Abrera y Cardedeu: Tramo Fontsanta-Trinitat. Actuaciones prioritarias y urgentes incluidas en el Anexo IV del Real Decreto Ley 2/2004 de 18 de junio". Censa.
 • Projecte dels túnels associats a l'estudi informatiu de millora general. Nova carretera. Eix del Llobregat. Carretera C-16. Tram: Berga - Bagà. Clau: EI-NB-01134. UTE Censa-Europrincipia.
 • Informe pericial: Trabajos de geología y geotecnia realizados por la empresa Aplicaciones Geológicas Consultores, S.L. en el proyecto constructivo del Tunel de la Calderona.
 • Campanya de reconeixements geotècnics per al projecte constructiu de nou vestibul de l'estacio de Metro de Selva de Mar. Intraesa.
 • Asistencia Técnica a la Dirección de Barcelona de Infraestructuras Municipales, S.A. para la coordinación y soporte en relación con las obras de cubrimiento de las vías de Sants. BIMSA (en curso).
 • Canalització de la fase I de la riera de Palafolls en el tram comprés entre el pont del carrer del Carme (pk 0 +946) i sortida a mar. Fase 2 de dimensionament dels calaixos. COMSA.
 • Projecte constructiu de deconstrucció de la passarel·la existent i construcció de una nova Pasarela de comunicació entre les dues semiareas a Pina de Ebro.
 • Proyecto de los túneles asociados al estudio informativo de mejora general. Nueva carretera. Eix del Llobregat. Carretera C-16. Tram: Berga - Bagà. Clau: EI-NB-01134. UTE Censa-Europrincipia.
 • Projecte constructiu per la modernitzacio del regadiu Xerta-Sènia, xarxa primaria i xarxa de rec del sector II, geologia- geotecnica per dues bassa i proposta de classificació.
 • Proyecto complementario del Proyecto Básico y de Ejecución de reforma y ampliación de local de restauración en Área de Servicio "Porta Catalana".
 • Informe "Característiques geològiques i geotècniques dels materials del subsòl on es preveu la construcció d'un itinerari de vianants a la Carretera BV-5001." Expedient: 3000371".
 • Fes click per a copiar l'adreça de correuadreça copiada